Vítejte na stránkách 7. skautského střediska Želivák

V Hradci Králové působíme již od roku 1995

Skautské středisko Želivák, Hradec Králové

Hradec Králové - město ve kterém naše středisko píše svoji historii již od roku 1995. Skaut - to pravé místo pro vaše děti. Naše středisko má v současné době dva dětské oddíly a oddíl dospělých. Děti se scházejí na schůzkách svých oddílů v Malšovicích a na výletech. Pokud máte chuť se přidat tak nás neváhejte kontaktovat.
Jako každé skautské středisko jsme součástí organizace Junák – svaz skautů a skautek.
Skaut? Nevíte co si vlastně pod tímto pojmem představit?

Naše oddíly

Dvanáctka – smíšený oddíl světlušek a vlčat, schůzky v Malšovicích
Šestka – Ledňáčci – smíšený oddíl z Kuklen, nepravidelné schůzky, výlety

Co je skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Klubovna

Klubovna našeho střediska se nachází na adrese:
Čajkovského 1861/46a
500 09, Hradec Králové

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje, klubovna

Mapa

Výstava zážitků

Výstava zážitků

Mezi jednu z nejvýznamnějších akcí našeho střediska za rok 2015 patří uspořádání Výstavy zážitků. Akce se uskutečnila s podporou města Hradec Králové.