Víkendovka ve Velké Úpě

Ve dnech 4.-6. 10. 2019 se uskutečnila celostředisková výprava do Velké Úpy.