Želivka 2021

Přeskočit na fotografie

 

STALO SE PŘI CESTÁCH ČASEM

 

Sobota 3. července 2021 – Albert Einstein

Do želivského údolí opět po roce dorazili táborníci. Práce na budování začaly časně již ve 4:30 hodin ráno. A charakteristický zvuk plynových hořáků používaných pro připevnění lepenky na střechu nové pergoly se linul celým údolím. Nemile to překvapilo okolní chataře, kteří poznali, že existují i horší věci než sekání trávy od šesti hodin ráno minulý týdne.

Stroj času – chronograf, který v roce 1915 sestrojil Albert Einstein byl, demontovaný do několika částí, nalezen mezi obcemi Sedlice a Vřesník. Místní amatérský historik Vavrda ho s pomocí Alberta, který při té příležitosti navštívil náš tábor, sestavil a bez bázně okamžitě použil. Vavrda přislíbil, že pokud bude mít stroj dostatek energie, tak ho bude používat každý den a celý tábor může časem cestovat s ním a na vlastní kůži zažívat různé historické události.

Vavrda: „Při cestování časem je důležité mít na paměti, že historie nemůže být přepsána, pouze pravdivě zdokumentována. A o to se budeme společně snažit.“

Roztržené teepee Dvanáctky bylo opraveno pomocí M-PVC a upozorňujeme Dvanáctku, aby dodržovala maximální výšku a teplotu ohně vhodnou pro tento materiál.

Klaudie a Valča vyhodily nedojedené jídlo i s ešusem do díry s bioodpadem. Pokud by to tak dělaly každý den, budou potřebovat 14 kusů ešusů. Pokud by to tak dělali všichni, tak kapacita bioodpadu bude zcela naplněna v úterý odpoledne.

Táborníci nemají moc dobré odhadovací schopnosti. Julie namísto velké palice, která váží 12,5 kg, přinesla kladívko o váze 0,5 kg. Sapíci namísto klacků o délce 50 centimetrů nosili třímetrové klády a namísto chrastí jehličí.

 

Neděle 4. července 1200 – říše Inků – náčelník Manco Capa

Vavrda poprvé úspěšně použil chronograf a přenesl sebe i celý tábor do doby inckého náčelníka Manco Capy a zdokumentoval charakteristické historické události té doby včetně podrobných pravidel soubojů u totemu. Tyto souboje jsou velice drsné a často jakákoliv pravidla zcela postrádají.

Terezka K. při úklidu tábora vyčistila koryto v umývárně vlastním kartáčkem na zuby. Jednalo se o velice užitečnou práci provedenou nevhodným nástrojem.

V táboře se vyskytují malé červené papričky o pálivosti 3 000 000 Scovilleových jednotek. Osoby, které prodělaly onemocnění covid-19, jsou proti této pálivosti zcela imunní a papričky běžně konzumují. Iva a Hagrid covid-19 evidentně neprodělali a Věra jim po konzumaci papriček poskytla první pomoc rychlým podáním vysokoprocentního ethanolu.

Vojta neoprávněně použil stroj času k cestě domů. Umožnilo mu to strávit doma plánovaných několik dní a přitom v táboře chyběl jen několik málo hodin. Vavrda důrazně upozorňuje, že chronograf nemá dostatek energie a jakékoliv další zneužití bude přísně potrestáno.

 

Pondělí 5. července 1506 – Leonardo da Vinci

Všichni jsme se probudili v roce 1506 a setkali se Leonardem da Vinci, který se při té příležitosti zeptal Vavrdy, zda se má Mona Lisa na jeho obraze dívat vlevo, či vpravo. Vavrda se zamyslel a navrhnul, že by bylo nejlepší, kdyby viděla na obě strany.

Želivské údolí se potýká s tradičním suchem a s ním spojeným nedostatkem vody. Hagrid přivezl      200 litrů pitné vody z nedalekého stavení. Pavel E. zprovoznil přečerpávací filtrovací zařízení na užitkovou vodu z řeky a zapojil ji do všech kohoutků v táboře. Ledňáčci s Vojtou kopali několik hodin v bývalém lese a marně se snažili najít nový pramen pitné vody.

Dominiku s Magdou přepadlo cestou do Želiva ze zálohy malé dítě s vodní pistolí. Obě se lekly a podařilo se jim uprchnout. Doporučujeme každému, kdo odchází tímto směrem, aby byl ozbrojen podobným způsobem.

Dvanáctka při hraní Investic narazila na nedostatečné zeměpisné znalosti hráčů. Ema s Julií si spletly Ghanu s pohořím Západní Ghát, čímž zmátly Veverčáka zapisujícího body, vyhrály a hra předčasně skončila.

Kulíšci se sprchují na dvě části, protože do Olinky se jich vejde jen 14. Dvanáctka se sprchuje na 10 částí – každý sám a Veverčák s Matym se nesprchují.

Lucka při noční hře chytala světlušky a snažila se tak neoprávněně získat bonusové body do hry.

 

Úterý 6. července 3072 – Star Wars – mistr Yoda

Ráno byl na skále u tábora spatřen meditující mistr Yoda. V jednu chvíli dokonce tančil, což se náš zpravodaj pokusil zachytit na kameru. Nakonec se ale vysvětlilo, že se nejedná o tanec, ale mistr si jen omylem sedl do mraveniště.

Hagrid s Pavlou vykoupili všechny rohlíky v Humpolci. Koupili: 160 kusů v Kauflandu, 80 kusů v Lidlu a 0 kusů v Penny, protože tam už žádné neměli ani před jejich příchodem. Původně jeli pro 300 rohlíků.

Ondra Kudr se rozkročil přímo nad ohněm a odůvodnil to tím, že se nahřívá. Pomineme-li nebezpečnost celé situace, tak při teplotách 35 °C ve stínu to nebylo ani moc logické. Podezříváme ho z provozování zakázaných rituálů.

Veverčák na nástupu podrobně vysvětlil, jak se správně na táboře oslovovat. Zakázaná jsou oslovení: „mami, tati, teto“ a podobně. Naopak zcela správné a vhodné je používat „sestro a bratře“. Kdo potřebuje oslovení upřesnit, tak je možné použít „sestro matko nebo sestro teto“. Také je správné říct jen „Emo“, protože je to nejkratší. Postupem času se nejoblíbenějším stalo oslovení: „sestro teto Emo“.

Středa 7. července 1720 – pirát Černovous

Dvanáctka odešla na „třídenní“ výlet rozdělena do dvou nekoedukovaných skupin. Toto upořádání nikoho z nich příliš nenadchlo a Ondra K. se pokusil v převleku odejít s dívčí skupinou. Zapletl si vlasy do dvou copů. Osprchoval se a roztrhal si kraťasy tak, že vypadaly jako sukně. Veverčák však jeho převlek odhalil a vysvětlil mu, že s bratry chlapci si výlet užije víc.

Dominika se při telefonování řízla do ucha o poškozený display, čímž si způsobila jedno z nejkurióznějších zranění tohoto tábora.

Při balení na dvoudenní výlet vedoucí Sapíků vytahali z batohů táborníků nejrůznější, z jejich pohledu zbytečné, předměty, např: knihu, velkou lucernu, 200 kapesníků v krabici. Důležité pravidlo pro balení – batoh je třeba mít na začátku balení prázdný.

 

Čtvrtek 8. července 1942 – odboj – Jan Kubiš

Oddíly vyrazily na výlety a přišla změna počasí doprovázená velkými bouřkami, hromy, blesky, přívalovými dešti a silným větrem. Dívčí část Dvanáctky zmokla již předchozí noc, kdy si holky omylem vylily všechnu vodu z plachty, kterou byly přikryté, přímo na sebe a spacáky. Tato událost demotivovala jejich odbojářské odhodlání a evakuovaly se zpět na základnu včetně Ondry K., kterému se tentokrát povedlo do dívčí skupiny infiltrovat. Zbytek Dvanáctky se namísto v lese pod Strážištěm ubytoval pod obecní pergolu obce Bratřice a k večeru si všichni zaplavali v místním bazénu.

Vichřicí popadané stromy zablokovaly silnici mezi Sedlicí a Želivem. Nikomu se nechtělo čekat na hasiče, až cestu uvolní, tak Kuba přivezl z tábora 2 motorové pily a Vojta s Martinem pak za pomoci ostatních cestu uvolnili.

Sapíci se na noc zabydleli v ambitu na Křemešníku a všechny nepřízně počasí přečkali v suchu.

Voda v Želivce stoupla, rychlost proudu se značně zvýšila a na místní pláži byl vyhlášen zákaz koupání.

 

Pátek 9. července 518 – středověk – král Artuš

Tradice výletů na Křemešník pokračuje, a nikdy to není jednoduché. Sapíci se po dobrodružné noci vydali na cestu zpět. První překážka, na kterou narazili, byla cesta pokrytá hlubokým bahnem a velkými kalužemi. Rozhodli se problematické místo obejít, překročili bludný kořen a autobus do Pelhřimova stihli indiánským během na poslední chvíli. Další problém nastal u rozvodněné Hejlovky, kde byla zaplavená cesta a Sapíci museli opět podle busoly hledat obchozí trasu. Potvrdilo se, že kdo neumí číst v mapě, tomu ani GPS v telefonu nepomůže.

Kulíšci svým neposlušným chováním rozzlobili Martina. Neposlouchali pravidla hry, brebentili a dělali všechno možné, než měli dělat. Martin přerušil hru, sebral jim všechny čtyři kostičky. Oběhnul si tábor kolem dokola, aby se uklidnil. Pak poslal Kulíšky do stanů, kde si museli zout boty a nacvičovali nástup. Dvanáctka často vykazuje podobné znaky chování. Neposlouchají pravidla hry, brebentí a dělají co nemají. Bude-li to pokračovat, tak jim Iva sebere kostičky, nechá je oběhnout tábor a pak si budou bez bot nacvičovat nástup. Snad bude tato metoda mít stejný úspěch jako u Kulíšků.

Ledňáčci jeli z tábora na výlet do města Tábor. Způsobili tím několik vtipných situací v komunikaci, když se někdo zeptal, kde jsou Ledňáčci, tak odpověď „v Táboře“ byla sice správná, ale úplně k ničemu.

Voda ve Velké přehradě začala pomalu, ale kontinuálně stoupat rychlostí několik centimetrů za hodinu a podle našich výpočtů hrozilo vyplavení tábora již v ranních hodinách následujícího dne. V elektrárně ochotně pustili všechny tři turbíny, čímž se celý proces trochu zpomalil. Dalším užitečným krokem by bylo pustit skrz trubku v přehradě více vody dříve, než přehrada přeteče. Toto má na starosti hrázný. S hrázným se ale, jak již roky víme, nedá rozumně domluvit. Ondra zatelefonoval na dispečink povodí Vltavy do Prahy. Po delší době telefonování a přesvědčování dispečinku, že opravdu hrozí vyplavení tábora, jsme dostali příslib, že hrázný navečer vodu trubkou pustí. Nepodařilo se zjistit, jakého nadřízeného nad sebou hrázný má, protože ani pražský dispečink ničeho nedosáhl. Dostalo se nám jen dobré rady, že si můžeme zavolat hasiče, kteří nám pomůžou s evakuací. Nepomohla ani pohrůžka, že pokud budeme volat hasiče, tak rovnou zavoláme i televizi. Stoupání přehrady se naštěstí během noci postupně zpomalilo a vše dobře dopadlo.

 

Sobota 10. července 40 000 př. n. l. – pravěk

V šest hodin ráno nízko nad táborem proletěl horkovzdušný balón, jehož posádka křičela „BUDÍČEK“. Probudili a popletli tak několik táborníků, například Ivu, která si nejdříve podle charakteristického zvuku hořáku myslela, že někdo opravuje střechu na pergole, ale bylo jí divné, proč by to dělal. Pak podle křiku usoudila, že začíná evakuace z důvodu povodně, ale tomu neodpovídala hladina řeky, kterou byla kontrolovat o hodinu dříve. Tak usoudila, že se jedná o přepadení humpoleckým táborem, a vyběhla ze stanu, aby jim mohla vynadat. Balón mezitím odletěl.

Náš deník si pohovořil s táborníky a ptal se jich, jak se jim na táboře líbí.
Nejčastější odpověď byla: „Líbí, bombastické, super …“.
Terezka: „Dobrý, ale stříká se tady vodou. Takový velký pán v červeném triku.“ „Myslíš Veverčáka?“ „Jo, Veverčák.“
Odpověď nejmenovaného táborníka: „Líbí, ale neříkejte to tátovi.“

Byl vypočítán koeficient rychlosti pohybu Ledňáčků. Dva Ledňáčci na jednom kole jsou 1,5x rychlejší než tři Ledňáčci bez kola.

Zvířata v okolí tábora mají pravděpodobně postcovidový syndrom. Nebojí se lidí a snaží se aktivně zapojit do programu. Prosíme táborníky, aby na zvířata nesahali.
1. Zajíc na cestě u latrín – možno fotit
2. Rejsci na táborovém náměstí – nesahat, nekrmit
3. Slepíš na táborovém náměstí, snaží se začlenit do vlajkové čety – pozor nezašlápnout
4. Kachní rodinka u ohniště za jídelnu – často s nimi sedává Pavel E

Vedoucí u táborového ohně sehráli muzikální velkoscénu Červená Karkulka. Kdo umí zpívat, ten zpíval, ostatní hráli. Obsazení: Karkulka – Iva, Myslivec – Veverčák, vlk – Radek, babička – Jana.
Vláďovi Bátorovi se pohádka tak líbila, že si ji natočil na telefon a každý den si ji pouští před spaním.

 

Neděle 11. července 1348 – Třeboňsko – Karel IV.

Celý dne probíhal v duchu rybaření. Místní úřad vydal 50 časově omezených povolenek pro chytání ryb v Želivce. Odpoledne proběhl výlov táborníků spadlých z mostu při lovu hrnců. Hrnců a poklic se postrádá více jak deset kusů a Petra slíbila odměnu každému, kdo nějaký ztracený hrnec či poklici vyloví a přinese.

Adéla se při plnění Tří kapek rosy utábořila v hustníku. Po chvíli zjistila, že tam není sama a ze vzdálenosti necelého metru mohla pozorovat rodinku divočáků čítající dvě velká prasata a osm malých selat. Zachovala chladnou hlavu a nenápadně opustila hustník. Fotografie pořídit nestihla.

V noci proběhla tradiční bojovka se sousedním humpoleckým táborem. Počasí bylo chladné, deštivé a temné. Náš tým utrpěl porážku, ze které viníme především některé nejmenované externě najaté hlídače, kteří nedokázali uhlídat ani kulán, na kterém víceméně seděli. Naši zkušení hráči bojovali s obrovským nasazením a obětavostí.

 

Pondělí 12. července 82 př. n. l.  – Řím – Julius Caesar a Kleopatra

Na Terku M. zaútočil na přehradě padesát centimetrů dlouhý kapr, který vážil téměř pět kilogramů. Pravděpodobně si jako ostatní zvířata chtěl jen hrát. Vyskočil z vody do kánoe, povalil Terku, pádlo letělo vzduchem a Terka skončila na dně lodi. Dan nejdříve zachránil pádlo, následně vzkřísil Terezu, a pak doplul ke břehu. Věra jí pak v táboře uvařila léčivý kontrihelovojahodový čaj.

Lucka při olympijském sprintu měla v ruce fáborky a mávala divákům, v puse žvýkala stéblo trávy – asi nedovolený doping. Cestou si kamarádsky plácla dlaní s několika spoluhráči. Nevyhrála, ale neběžela na vítězství, nýbrž na celkový efekt.

Jak Veverčák přepočítává Dvanáctku: „Pět jich je v teepee, ostatní jsou ve stanech, ale jestli jich je dohromady deset, to nevím.“

Dorotka má ve stanu mluvícího medvěda. Večerní čtení od Veverčáka je krátké, takže od deseti hodin do půlnoci vypráví v jejich stanu pohádky medvídek.

 

Úterý 13. července 644 – praotec Čech

Ráno na nástupu promluvil sám praotec Čech. Vysvětlil nám, kam máme jít a po kom máme nalezenou zemi pojmenovat. Vavrda si vše pečlivě zaznamenával až do chvíle, kdy ho překvapila externí informace, že sousední tábor právě navštívila hygiena. A pak už ho zajímaly jen formuláře potvrzení, seznamy a odpadky.

Trnávka se jmenuje podle trnů akátovníků, které zde rostou. Trny padají na zem a skrývají se v trávě místní pláže. Během pěti hodin, které jsme na pláži strávili, jsme si postupně vytahali přes sto trnů z různých částí těla. V táboře pak za asistence lékařů nejméně dalších padesát.

Péťu při hře na dětském hřišti v Želivě praštila houpačka do holeně. Vytvořila se mu pod kolenem veliká modřina ve velikosti kolene. Nohu mu prohlédli tři nezávislí lékaři a očekávají v následujících dnech různá zbarvení rány.

Upozorňujeme výletníky, že lahev do batohu je třeba dávat vždy zavřenou. Podrobnější informace o tom, co se stane při nedodržení tohoto pravidla vám na požádání sdělí Eliška.

Štěpán šel i přes zákaz vedoucích bos ze Želiva do tábora a splnil tak zkoušku „Bosí skaut“, k čemuž mu blahopřejeme, ale může v blízké době očekávat trest v podobě koupele v Želivce.

Kryštof byl v noci na latríně. Najednou uslyšel podivný zvuk a následoval záblesk. Chvíli si myslel, že ho někdo vyfotil, což ho naštvalo. Ale jednalo se jen o atmosférický jev: hrom následovaný bleskem.

 

 

Středa 14. července 1492 – objevení Ameriky – Kryštof Kolumbus

V podvečer se přes tábor přehnala bouřka doprovázená krupobitím. Žádné materiální škody ani újmy na zdraví nebyly zaznamenány. Jen Adam po ráně kroupou do hlavy přestal poznávat svoji matku. Nejprve si ji popletl s Míšou, a pak dokonce s Pavlou. Šárku našel až když mu někdo poradil: „Není to ta, co tady už půl hodiny hraje na kytaru?“

Veverčák s Petrou mají oba stejný kartáček na zuby v sadě s pastou Signál s granulemi. Jelikož nic z toho nemají podepsané a pravidelně zapomínají kartáček i s pastou na poličce v umývárně, tak vyšlo najevo, že si již několik dní čistí zuby jedním a tím samým kartáčkem.

 

Čtvrtek 15. července 1912 – založení skautingu – A.B. Svojsík

Antonín Benjamín Svojsík, jakmile spatřil české skauty z roku 2021, si vypůjčil a oblékl jejich skautský kroj, který se mu zalíbil a odmítl se převléknout zpět do kroje svého času. Čímž Vavrdovi znemožnil pořídit historicky pravdivou fotografii.

Veverčákova hra s kamínkem předávaným mezi hráči v průběhu dne měla velký úspěch a pobavila všechny zúčastněné. Jen asi měla být zvolena jiná „odměna“ pro toho, kdo prohraje, protože Veverčákovi rituální koupel v Želivce přišla nakolik atraktivní, že proti svému přesvědčení prohrál.

Štěpán utopil boty do vody, protože netušil, že ty jeho na rozdíl od ostatních bot do vody, neplavou. Nyní pravděpodobně leží v hrnci na dně řeky. Ale Štěpán stejně chodí bos, tak může být bos i ve vodě.

Je-li v místnosti více jak 37 °C, tak přítomnost dalších osob již ochlazuje. Toto pravidlo je užitečné pro kuchyň.

Veverčákovo školení, kterak se správně oslovovat nese ovoce. Adam: „Mamka říkala … vlastně sestra mamka ….. a bráchovi říkám bratře bratře.“

 

Pátek 16. července 1898 – Cimrman – Liptákov

Trasa rozcvičky humpoleckého tábora vedla přes náš most a skrz tábor na cestu. Měli jsme tak možnost si podrobně prohlédnout jaké oblečení a obutí Humpoláci na rozcvičku nosí. Navzdory teplému slunečnému počasí zcela převládaly dlouhé tepláky a mikiny. Viděli jsme i několik táborníků v pyžamu a jednu holčičku v šatech. Zhruba polovina cvičících měla obuté holínky či na běh zcela nevhodné croksy. Nejlépe by udělali, kdyby z mostu všichni rovnou naskákali do řeky, což je u nás tradiční trest za nevhodné oblečení na rozcvičku, a pak si od Veverčáka nechali vysvětlit, jak se příště obléknout lépe.

Vavrda za pomoci Cimrmana opravil stroj času a celý tábor se ocitl zpět v roce 2021. Ne každému tím udělal radost, protože některá období historie byla evidentně mnohem zábavnější než současnost. A vracet se do míst s epidemií COVID-19 také není úplně moudré rozhodnutí. Vavrda upadl v podezření, že má rozkoukaný seriál na Netflixu, a proto tak pospíchal s návratem domů.

Vojtovi se podařilo odhalit tajemství, jak zařídit, aby mu Iva nezadávala žádnou práci. Ivě je třeba dát nějakou práci dříve, než ji ona zadá vám.

 

Sobota 17. července 2021

Probudili jsme se v roce 2021. Sbalili si kufry. Zbourali a uklidili celý tábor a vyrazili na cestu domů.

Kuba S. se okamžitě po příjezdu domů rozmyslel, že udělal chybu, že domů vlastně jet nechtěl a společně s Hajným odjel zpět na Želivku za ostatními Ledňáčky, kteří si pobyt prodloužili do neděle.

Potopa očekávaná v sobotu 10.7. přišla se zpožděním 17 dnů a vyplavila celé údolí. Zda se jednalo o experimentální použití stroje času nám Vavrda jednoznačně nepotvrdil, ale je to velice pravděpodobné.

 

 

 

 

 

Partnerem projektu je město Hradec Králové

Hradec Králové

Želivka 2020

Tábor Želivka 2020 se konal s podporou Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

 

Přeskočit ke galerii

Listy z Kamelotu a podhradí

Pátek 3. července

Po velkém suchu v roce 2019 přišlo velké mokro. Mnohatisícová investice do vodovodního řádu se nyní jeví jako zbytečná. Nový vodovod zahrnuje několik nádrží ukrytých po lese, čerpadlo ukryté v řece. Dále elektrocentrálu, kterou se díky hluku, který vydává ukrýt nepodařilo. Velká voda přišla v průběhu první červnové brigády a značně zkomplikovala práce. Na druhé brigádě 25.6. proběhl úklid. Například Kuba S. s Ondrou S. několik hodin odváželi bahno z ohniště a Iva pak nechala položit koberec z kůry. Po brigádě rodina Huškových zahájila dovolenou. V neděli Adama začal bolet zub. Následoval nezdařilý pokus o návštěvu zavřené pohotovosti v Jihlavě. A pondělní cesta do Hradce. Šárka s Matějem zůstali v táboře sami. V odpoledních hodinách začala hladina Želivky nezadržitelně stoupat, a nakonec protékala i chatou. Večer se Adam vrátil s opraveným zubem a Huškovi odešli spát do nedalekého rekreačního střediska. Klesání hladiny a vysychání louky bylo postupné a trvalo několik dní. Bahno bylo všude. Úklid a sčítání škod postupně probíhá. Ohniště je opět nepoužitelné. Odplavala podlážka od koryta. Bylo zničeno několik součástek na vodovodním řádu. Užitečného nepřiplavalo nic. Voda přinesla jen starobylý meč zaseknutý do země. Nikomu se ho zatím nepodařilo ze země vyndat, tábor byl vybudován okolo meče. Prosíme táborníky, aby se ho nedotýkali, pravděpodobně se jedná o nebezpečnou zbraň.

Sobota 4. července

Král Artuš povolal své rytíře, pážata, zbrojnoše a všechny věrné poddané, aby mu pomohli s obnovou blahobytu v jeho království, které je zplundrované válkami. Artuš je již stár a unaven, hledá svého nástupce. Kdo se stane rytířem a vyndá meč Excalibur, ten se stane králem na Kamelotu.

Artuš si roztrhl brnění při nezdařilém pokusu o tasení svého meče.

Ve skladu potravin žije velká krysa. Včera sežrala bulku a část chladící krabice. Z pohledu předpovídání počasí to pravděpodobně znamená, že dnes nebude mrznout.

Vojtěch z Hubenic spí v botách. Má to velkou výhodu, po probuzení se nemusí zdržovat obouváním a může spát o to déle. Podobně to dělali švédští vojáci ve třicetileté válce. Na táboře je to chápáno jako opak zkoušky Bosý skaut.

Za všechny hrubky na táborovém rozkazu může Merlin. Je již velmi stár a pravidla pravopisu se během jeho života již několikrát změnila.

Neděle 5. července

Dominika celý den pomáhala s výrobou brnění pro celý tábor. V odpoledních hodinách, namísto výletu do Želiva s ostatními Ledňáčky, se věnovala tepelně povrchové úpravě brnění, aby bylo možné je použít na večerní středověké fotbalové utkání. Jaké bylo její překvapení, když hráči na zápas nastoupili v tréninkových dresech s vysvětlením, že nová brnění si nechají na výlet. Proč chtějí ujít desítky kilometrů oděni v něčem tak těžkém, není úplně jasné. Historici se obávají, zda se nechystá další válka se sousedním královstvím a výlet v brnění je zastírací manévr pro tajné přesuny vojska.

Pondělí 6. července

Artušovo království zasáhla studená fronta. Ochlazovat se začalo po snídani. Během dne jsme mohli vidět rytíře v zimním oděvu. Těsně před půlnocí bylo na místní meteorologické stanici naměřeno 5 °C.

Šárka ze Žamberku má do konce tábora zákaz práce s nůžkami. V zápalu hry se snažila rozstříhat triko Martinovi. Ten se naštěstí statečně bránil a namísto trika má slušivé tílko.

Pavel E. se během dopoledního nákupu dvakrát ztratil v Pelhřimově. Poprvé zoufale volal Ondrovi do tábora, že se ztratil a nikdo ho nehledá. Podruhé to bylo na parkovišti u Kauflandu, kde nemohl najít místo srazu u Hagridova vozu Ford Fiesta. Jednalo se o jediný vůz s přívěsem na parkovišti.

Žluté družstvo opravilo prasklý meloun lepicí páskou.

V podhradí proběhl tréninkový zápas softbalu pod vedením profesionální trenérky. Jáchym zahrál svůj životní homerun.

Úterý 7. července

Pavlovi E. se podařilo roztopit kotel u Olinky na 115 °C. Pravděpodobně se snaží sestrojit parník a plánuje při další velké vodě odplout směrem Želiv – Praha – Hamburk.

Odpoledne proběhl tradiční Vavrdův cyklistický závod cestou necestou. Zúčastnily se dva týmy. Hned po startu došlo ke zničení jednoho z kol a je naprosto neuvěřitelné, že i tak se Matějovu týmu podařilo zvítězit.

Lukášek zlomil meč při rytířském souboji. Prosíme všechny zbrojnoše a pážata, aby se soubojům vyhýbali a nejdříve složili rytířské zkoušky.

 

Středa 8. července

Kuchaři na Kamelotu se pravidelně nedaří plánování večeře. Od příjezdu rytířů na hrad ještě nikdy nebylo k večeři to, co bylo psáno na jídelníčku. Poslední změna z pizzy na rohlíky zmátla i Luboše, který většinu dne prospal, pak přišel na večeři a zeptal se: „To je svačina?“

Když v dešti létají a štípou komáři, tak to znamená, že bude ještě hodně dlouho pršet.

Vojtěch z Hubenic hází do vody i ty, kdo nemají narozeniny. Možná si tajně přeje, aby někdo hodil do voda jeho.

Čtvrtek 9. července

V odpoledních hodinách se před Lubošovou ordinací vytvořila fronta. Ondra K. si na dvoudenním výletě pořídil puchýř na patě o ploše několika centimetrů čtverečných. Aneta s Kryštofem měli ze stejného výletu popáleniny od slunce za krkem. Mladší zbrojnoši byli jezdit na lodích a z cesty si přinesli nepočítaně odřenin a škrábanců.

Petra odnesla Lucku předstírající spánek až na Velkou přehradu. Lucka váží 18 kg a ne náhodou se jí přezdívá Lucifer. Petře blahopřejeme ke splnění třetího stupně výzvy síly.

Medvěd s Vojtou každý den stěhují nábytek a předměty v boudě. Najít konkrétní krabici nebo tašku je velice obtížné. Ondrovi a Hagridovi přemísťují i postele. Hagrid poté, co ve své posteli našel spícího Ondru odešel na noc raději do stanu. V boudě občas zmizí i strop. Jediné, co zatím zůstává na místě, jsou stěny.

Julinka dostala pohled od babičky. Julie jsou na Kamelotu dvě a babička zapomněla napsat celé jméno své vnučky. Takže poštu pro Julii Lukáškovou si nejdříve přečetla Julie Valentová, a protože obě dvě mají babičku Vlastu, tak se pohled dostal ke správné majitelce až o den později.

Během cesty na Křemešník nastaly prapodivné teplotní jevy. Maty, který vždy chodí v kraťasech a není mu nikdy zima, měl na sobě tepláky a mrzly mu ruce. Naopak Matěj se potil a celou cestu si chladil ruce v kalužích.

Pátek 10. července

Stává se moderní a praktické mít stále na sobě plavky. Ráno není třeba ztrácet čas převlékáním na otužilecké koupání. Kdo má na sobě plavky při vycházce do lesa, je po návratu pak první v řece. Drobné problémy působí jen jednodílné plavky při návštěvě toalet.

Ledňáčci v teepee opékali špízy. Vzplál jim špalek, na kterém je měli položené. Za chvíli začalo pršet a déšť zabránil dalšímu šíření požáru. Ale způsobil hustý nedýchatelný dým v teepee. Naštěstí se všem Ledňáčkům povedlo včas najít východ a nikdo se neudusil. Podobnou konstrukci ohniště měli i Sovy-Panteři, ale ti vše předem preventivně polili vodou a požáru se vyhnuli.

Vojtěch z Hubenic si pral oblečení. Roztopil kotel v Olince na 60 °C a šel se oblečený osprchovat.

Odpoledne přišla bouřka. Doprovázel ji prudký déšť a vítr. Naštěstí netrval dlouho, ale i tak si někteří zbrojnoši stihli sbalit kufr a připravit se na případnou evakuaci. Po bouřce přišlo prudké ochlazení a dlouhý vytrvalý déšť, což na Kamelot přineslo ospalou a línou atmosféru.

Sobota 11. července

Celou noc a celé dopoledne pršelo. Na všech nádvořích Kamelotu se vytvořilo bláto. Během dopoledne byl všechen písek, jehličí a kůra z okolí přemístěn na hrad. Artuš děkuje všem, co se podíleli na transportu. Škeble nalezené na nádvořích noste Ivě.

Adam H. si šel po pádu do bláta v kroji vyprat. Neznámo proč nepoužil Vojtův osvědčený způsob praní, který je popsaný v minulém čísle našeho deníku.

Melouny hradní kuchyně vydává jen v případě pěkného slunečného počasí. Ve skladu potravin už několik dní čeká 25 kilogramů melounů, až bude hezky. Avšak na údolí padla hustá mlha.

Na nádvořích mezi stany se nečekaně objevuje obrovský sumec. Důrazně upozorňujeme všechny, že povolenky na rybaření v Želivce vydává Ondra při předložení rybářského lístku a zaplacení poplatku. Bez povolenky je rybolov přísně zakázán a pokutován.

Noví obyvatele podhradí Matěj, Štěpán a Ondra se vydali po stopách ostatních s cílem je dojít a přidat se ke hře. Hned za mostem zvolili špatný směr. U Malé přehrady prostudovali velkou plochu bláta, nenašli ani jednu stopu a správně usoudili, že tudy výprava 29 zbrojnošů neprošla a vrátili se zpět na Kamelot.

Neděle 12. července

Majda se při lovu perel čelně srazila s Péťou. Oba mají bouli na hlavě a měli by si zopakovat pravidla přednosti zprava.

V dopoledních hodinách proběhla výměna dívčí a chlapecké části latrín. Vyhlásila ji Petra bez předchozí konzultace s Artušem. Jedná se o naprosto ojedinělou událost v celé historii Kamelotu.

Během dopoledne Artušovi zmizel stan. Jednalo se o protestní akci jeho pážat a zbrojnošů. Podrobnosti nejsou známé, ale Artuš hned večer všechny za trest uvrhnul do domácího vězení.

V noci proběhla bojovka s Humpoleckým královstvím a skončila vítězstvím Kamelotu 6:5. Máme informace, že se nepřátelé tajně snažili ukrást i Excalubur.

Sofinka s Valčou, ve snaze zapůsobit na chlapce, se převlékají a parádí několikrát za den. Je to na Kamelotu velice nezvyklé. Zajímavé je i to, že si navzájem půjčují oblečení, čímž matou nejen chlapce, ale i většinu rytířů. Naprosto opačnou situaci s převlékáním jsme před dvěma lety zaznamenali u Kryštofa z Plačic, který měl na 14 dní jen jedno tričko.

Pondělí 13. července

Loveckou rytířskou ctnost se někteří snažili splnit tím, že jako úlovek přinesli klíště přisáté na vlastním těle.

Vojtěch z Hubenic, který kormidloval loď Kulíšků, zbaběle skočil přes palubu, protože ho posádka neposlouchala a vzpoura dosáhla rozměrů, že mu začalo jít o život.

Veverčák neporušil tradici a měnil během bojovky pravidla. Dvanáctku to nepřekvapilo, ostatní hráče trochu ano.

Petra si nechala přestěhovat stan do tábora. Bydlení v romantickém prostředí rákosí za jídelnou jí přišlo příliš klidné a nezajímavé. Ze současné pozice má přímý výhled na latríny a má vše lépe pod kontrolou. Svým stěhováním způsobila zmatek: Iva, která měl původně krajní stan, si teď často plete Petry stan se svým. Pavla chodí do stanu k Ivě, Šárka k Pavla atd.

Během noci zmizel z Kamelotu Excalubur. Jedná se o loupežnou akci provedenou hrubou silou. V případě, že meč nevytáhne pravý Artušův nástupce, tak meč ztrácí svou kouzelnou sílu a zemi hrozí ničivá válka. Artuš se svými rytíři, pážaty a zbrojnoši se ještě dnes vydá na cestu a pokusí se situaci zachránit.

Úterý 14. července

Auto Ondry S. překáželo v průjezdu fekálnímu vozu. Petra možnost, že by latríny nebyly vyvezeny nepřipustila. Nakonec šest osob společnými silami Ondrovo auto poponeslo z lesní cesty do lesa. Vavrda začal uvažovat o další etapě svého tradičního závodu, kde by místo kol použil menší osobní automobily.

Artuš se svojí družinou navštívili sousední království a přespali na Humpoleckém hradě Orlík. Jen šťastnou náhodou se mu podařilo vyhnout atentátu. Při průchodu hradní branou na něj kdosi shodil z cimbuří velký kámen.

Ledňáčci na Orlíku spali ve sklepení na stolech a z hradní zdi ze 13. století si nabíjeli telefony. Artuš si této modernizace hradu všimnul také a litoval, že s sebou nemá kabel. Avšak o zavedení elektřiny na Kamelot zatím neuvažuje.

Kulíšci přespávali na louce přes kterou vedla noční hra humpoleckého tábora. Zda se jednalo o náhodu nebo další nezdařilý pokus o útok zjišťuje Artušova tajná družina.

Středa 15. července

Veverčák v Humpolci před Lidlem snědl téměř tři velké nanuky a poté se snažil sníst nanuk i Matymu, ale ten se útoku hladového otce nakonec ubránil.

Jana měla přes noc v batohu slimáka. Co to znamená z hlediska předpovědi počasí nevíme, ale všechny věci uvnitř batohu měla hnusně oslizlé.

Sovy-Panteři šli „Veverčákovou zkratkou“, namísto aby si cestu o 700 metrů zkrátili, si ji o 1,5 kilometru prodloužili.

To, že Hagrid nakupoval sám bez Petry, se pozná podle toho, že koupí diabetické sušenky pro celý tábor.

Čtvrtek 16. července

Na Kamelotu proběhly tradiční olympijské hry. Nejnáročnější disciplínou byl biatlon, ale tomu se na letní olympiádě není co divit.

Maty omylem řekl Veverčákovi „tati“. Veverčák ho opravil: „Neříkej mi tati, jsem tvůj bratr.“
Příbuzenské vztahy rodiny Rejsků jsou obecně komplikované. Často není jasné, který Ondra je otec, syn nebo bratr.

Sovy, jakožto noční ptáci, měly velkou výhodu při noční hře. Stály spokojeně schované za stromem mnoho desítek minut, zatímco kolem nich chodilo šest zlobrů. Ostatní týmy tak velkou trpělivost neprokázaly.

Anička s Anetou splnily zkoušku „Tři orlí pera“. Zajímavé je, že ani jedna z nich nenašla oběd, zanechaný na předem smluveném místě. Naštěstí nalezení oběda není podmínkou splnění zkoušky.

Kamelot navštívil opat Jáchym Šimek. Jednalo se o velice vzácnou návštěvu, která dopadla po všech stránkách výborně a ke spokojenosti všech.

Petra obětovala mnoho úsilí a času do přepadu Humpoleckého tábora. Při průzkumné návštěvě snědla česnekové rizoto, které jí nechutnalo. V noci se zúčastnila dvou neúspěšných přepadů. Byla jí zima a při plížení téměř usnula.

Pátek 17. července

Na Kamelotu se objevilo 5 nových rytířů. Nejstaršímu a nejsilnějšímu z nich se podařilo vytáhnout Excalibur ze země a stal se z něj nový král Maty I. Jeho způsob vlády je již od první chvíle rozdílný od Artušovi. Pozorujeme i náznaky diktatury. Maty velice rychle a nekompromisně přebírá Artušovy povinnosti. Večer například bez předchozí domluvy vytáhl slavnostní sekeru ze špalku na nádvoří.

Hagrid dal mleté maso do mrazáku tak důkladně, že maso vyplnilo celý prostor a po zmrznutí nešlo vyndat ven. Sobotní oběd se podařilo zachránit jen vypnutím celé lednice a použitím hrubé síly a ohně.

Sobota 18. července

Majda uklouzla a sedla si do bláta. Veverčák jí na to řekl: „To nevadí, jedeme domů Věřiným autem.“

Aron Iffland, který přijel společně s rodiči vyzvednout Eszter a Adama, se prošel po táboře, vše si důkladně prohlédl a na otázku, zda příští rok přijede také nikomu neodpověděl. Inu, necháme se překvapit.

 

Tábor Želivka 2020 se konal s podporou Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

Splutí Orlice

Dvanáctka se vydala na splutí Orlice.

Tříkrálová sbírka

Dvanáctka se účastnila Tříkrálové sbírky.

Vánoční výprava do Svatoňovic

7. – 8. 12. 2019 se Dvanáctka vydala na vánoční výpravu do Svatoňovic.

Víkendovka ve Velké Úpě

Ve dnech 4.-6. 10. 2019 se uskutečnila celostředisková výprava do Velké Úpy.

Napříč Prahou – přes 3 jezy – 2019

Dvanáctý oddíl se zúčastnil tradičního skautského závodu Napříč Prahou – přes tři jezy.

Želivka 2019

Tábor Želivka 2019 se uskutečnil netradičně v polovině letních prázdnin v termínu 20.7. – 3.8. 2019 a to z důvodu návštěvy spřáteleného střediska německýh skautů z Ulmu.

 

Táborový deník Daily Prohet

SOBOTA 20.7.

Bradavice opět ožily.

Po prázdninách se o světoznámé školy čar a kouzel opět sjeli studenti. V Příčné ulici byl největší zájem o nákup myší bílých. Ohrádky vyrobené samotným Brumbálem neodolaly kouzelným zubům myší a dnes ráno jich v myšinci mnoho nezbývá. Místní obyvatelé budou při svých cestách vídat brzy i myši pruhované, protože nepochybně dojde ke zkřížení s mudlovskými myšmi. Kolej Mrzimoru ke své kleci v myšinci přišla včas, ale opomněli si ji podepsat, takže na ně nakonec zbyla jen prázdná ohrádka. Bez práce nejsou koláče milý studenti.

Večer se v Bradavicích odehrál tradiční slavnostní ceremoniál – rozřazování studentů do kolejí. Hlavní slovo měl jako obvykle kouzelný klobouk, který postupně zařadil studenty do kolejí.

 

Na Maxima zaútočila divoká vosa a způsobila mu kousnutí na rtu. Takovéto kousnutí nejlépe léčí nanuk. Upozorňujeme studenty, že podobné zranění způsobené úmyslně bude potrestáno a ne léčeno.

 

Profesor Binns si nechal zakoupit nové hodiny. Brumbál mu je zabavil pro potřeby nočních hlídek. Binns vyjádřil hrubou nespokojenost a argumentům Brumbála se vysmál. Naše redakce bude vztah profesorů nadále sledovat.

 

NEDĚLE 21.7.

Kouzelníci při cestě za kamenem mudrců vyčarovali, pravděpodobně omylem, velikou bouři, jež se naprosto nečekaně přehnala nad Bradavicemi zmizela. Důrazně upozorňujeme studenty, aby používali jen kouzla, která znají a umějí je použít.

 

Chloupek nejlépe spí při písničce: „Jsem sám sebou a miluju meloun.“

 

Ondra Kudr statečně zaútočil na trolla tak, že seskočil z vysoké hromady dřeva a přímo v letu trolla zneškodnil úderem do hlavy. Ondrovi blahopřejeme a trolla rána pravděpodobně připravila o poslední zbytky inteligence.

 

V kuchyni na profesora Binnse zatúčila kuna. Kopla ho pod koleno a utekla. Existuje jisté podezření, že se po škole pohybuje neregistrovaný zvěromág.

 

Připomínáme studentům, že při převlékání do jiného oblečení je nutné si to stávající nejdříve svléknout. Toto platí zejména u mokrých plavek.

 

PONDĚLÍ 22.7.

Aneta se stala nejúspěšnější bojovnicí na mostě při soubojích dvojic. Blahopřejeme jí a v případě napadení tábora nepřítelem počítáme, že bude bránit most.

 

Bradavice sed potýkají se suchem, které nepamatuje ani profesor Binns, jež je v Bradavicích již 500 let. Bylo zavedeno několik úsporných opatření, která jak doufáme pomohou situaci vyřešit. Mytí studentů od hlavy k patě proběhne ve středu ve světě mudlů.

 

Vlajka Ledňáčků je pravděpodobně začarována kouzlem “čáry máry vlajka fuč“ A nebo jim vlajku někdo ukradl. Na vyřešení situace Ledňáčci usilovně pracují.

 

ÚTERÝ 23.7.

V bradavické škole došlo k nepovolenému použití kouzla na obracení času. Mimo drobných zmatků a nedorozumění se naštěstí nic vážného nestalo. Situaci zachránil Brumbál a ministerstvo kouzle mu pravděpodobně udělí pochvalu.

 

Dvanáctce chyběla na lodích svačina. Jana svačinu sbalila do lodního pytle. David se galantně nabídl, že pytel ponese, hodil si ho na záda a se slovy „je celkem lehký“ vyrazil na cestu. Bradavice vlastní několik stejných lodních pytlů a ten se svačinou zůstal v táboře. Proč si však studenti svačinu nepřičarovali kouzlem, jenž všichni dávno umí?

 

Na přehradě proběhla velká námořní bitva. Dívčí loď zaútočila a potopila chlapeckou. Dále došlo k opakovanému potopení několika kánoí. Studenti zoufale opouštěli potápějící se lodě a vrhali se do zelených vod přehrady nedbaje na svoje zdraví. Po návratu do Bradavic musela většina do léčivé očistné koupele.

 

STŘEDA 24.7.

Oddíly vyrazily na celodenní výlet. ŠpuŠmo nejdříve trochu zabloudili, pak však správnou cestu našli a úmorným horkem došli až do Humpolce. K obědu byl řízek v restauraci. Na koupališti byli všichni namočeni ve vodě několik hodin. Skluzavku někteří sjeli téměř 50krát.

 

Profesorka Prýtová navštívila místní poštovní úřad a povedlo se jí najít několik kilogramů ztracené pošty. Poštovní úřad slíbil, že sovy, které nosí zásilky špatně, přestanou používat.

 

ČTVRTEK 25.7.

Dvanáctka se vrátila z dvoudenního výletu plná dojmů a okamžitě se vytvořila fronta před Lubošovým stanem.

Veverčák během cesty ordinoval v ordinaci „U zlomené pacičky“. Údajně ošetřil více jak 100 puchýřů. Eskalátorová barva existuje. Julie vymyslela zcela nový způsob na ušetření místa v batohu – plavky do dvojice. Když Veverčák řekne 2 km, tak tím myslí 6 km.

 

Oddíl Špuňťat má nejen několik koedukovaných stanů, ale jeho členové bývají vidět v táboře zcela bez oblečení. Upozorňujeme, že kdo má plavky na sušáku, by si pro ně měl dojít dřív, než se svlékne.

 

Profesorka Hoochová podala neuvěřitelný výkon při škrabání brambor. Povedlo se jí oškrabat 1 kýbl za stejný čas jako celé ŠpuŠmo.

 

Hagrid s Hoochovou byli nakupovat v mudlovském Kauflandu. Měli 4 vozíky. Přejeli uklízečku a nekoupili růžové boty. Všeho koupili 60 kusů a otevřeli jim vlastní kasu, aby už konečně odešli.

 

Ledňáčci na výletě výborně použili kouzlo na zmenšení věcí v batohu a do malých ruksaků se jim vešel spacák, karimatky, oblečení na 2 dny a nic neměli do dvojice. Na rozdíl od Dvanáctky se vrátili čistí, odpočatí a zcela zdrávi.

 

PÁTEK 26.7.

Studenti skládali kouzelnické zkoušky. Profesorka Trelawneyová je příliš mírná, při známkování. Dávala jen 1 a 2. A to jsou někteří studenti schopni proměnit omylem vlastní skautskou košili v bochník chleba.

 

Ledňáčci prozradili tajemství svého dvoudenního výletu. Uskutečnili dva jednodenní výlety s přespáním v táboře. Díky plášťům neviditelnosti si jich v táboře nikdo nevšiml.

 

Septima Vektorová rovněž použila neviditelný plášť a jezdila v něm na kole mezi Bradavicemi a Haštalem. Důvod tohoto podivného chování odmítla naší redakci vysvětlit.

 

Profesorka McGonagallová předpověděla blížící se období dešťů. Profesor Binns si jako každý rok myslí, že se studená fronta rozpustí nad teplým kontinentem a Trelawneyová se po chvíli věštění v kávové sedlině rozhodla Bradavice urychleně opustit.

 

SOBOTA 27.7.

Do Bradavic přijeli skauti z Ulmu.

Pátek 21:00 vyrazili na cestu

Sobota 4:00 dorazili do Sedlice

Řidiči autobusu se prošli k elektrárně a zmokli.

4:50 telefonát Dominice, že dolů nepojedou.

5:10 Vojta s Hagridovým vozem Fiesta Mini a velkým vlekem na lodě dorazil do Sedlice. Následovalo přeložení věcí včetně stromu a cesta dolů. Vojta odchází spát.

 

Želivák měl letos opravdu hodně práce. Musel společně se svojí družinou přivítat 33 nováčků. Pravděpodobně se jedná o rekord Želivského údolí.

 

Bradavický vodovod je opět v provozu – nádrž je plná a Olinka v funguje; šetrné sprchování a mytí povoleno.

 

Vždy když si profesorka Prýtová začne myslet, že rozumí německy, tak se ukáže, že dotyčná osoba mluví anglicky.

 

NEDĚLE 28.7.

Nainstalování wifi do tábora má velký ohlas zejména mezi Ledňáčky. Jen Magda wifi zatím na nic nepotřebovala, ale plánuje použití nabíjecí stanice, jež se nachází v jídelně.

 

Představa o velikosti ohně na opékání buřtů se v Čechách a Německu diametrálně liší. Oba dva způsoby však fungují – ověřeno v praxi.

 

Do táborové kuchyně se vejde celý tábor. Při slavnostním odhalení pamětní desky tam bylo 63 lidí.

Veliký neforemný kus dřeva, naprosto nevhodný k topení se opakovaně objevuje v táboře. Profesorka Prýtová ho již několikrát nechala odtáhnout do lesa; máme podezření na vracecí kouzlo.

 

PONDĚLÍ 29.7.

V Bradavicích se objevilo velké množství fantastických zvířat. Studentům se podařilo je pochytat a vrátit do kouzelného kufru.

 

Kamínkovo kouzlo s kartami je stále nejlepší a odolává odhalení.

 

ÚTERÝ 30.7.

V pelhřimovském bazénu proběhl štafetový závod v plavání – Češi proti Němcům. Jana plavala jako první a vytvořila svému týmu pěkný náskok, který udržel Čechy ve vedení až do chvíle kdy jako poslední plavali Brumbál s Andreasem. Německý tým zvítězil o mnoho metrů a blahopřejeme mu k zaslouženému vítězství.

 

Kačka vymyslela nový způsob na mytí vlasů. Trik spočívá v tom, umýt si je zapletené do copu šamponem a následně pouze vyždímat. Upozorňujeme, že tento jedinečný způsob se dá aplikovat pouze na dlouhých vlasech a majitele asi po pár minutách začne svědět hlava. +

 

Aneta při cestě autobusem vylila lahev s pitím na zem. Čaj postupně tekl přes půl autobusu až k řidiči, pak dolů po schodech a když se otevřely dveře tak ven. Nastupující lidi to překvapilo, avšak od cesty autobusem neodradilo.

 

Dětem se líbí, když jsou mokří. Mají rádi déšť; skáčou do kaluží a v řece se koupou oblečení.

 

STŘEDA 31.7.

 

ČTVRTEK 1.8.

Němce překvapila velikost přehrady a na lodích měli drobné problémy s řízením a orientací. Andyho loď jela převážně na solární pohon; on se opaloval na sluníčku a tím získával energii na pohon lodi.

 

Odpoledne proběhlo tradiční vaření. Německá část tábora uvařila velký hrnec výborného Eintopfu a Češi překvapili se Seatnovým hrncem. Všem moc chutnalo

 

Následovalo saunování celého tábora v jednom stanu; kouzlo na zvětšování prostoru funguje výborně.

 

Maty si vzal Dominičinu helmu proti čtení myšlenek a díky ní dokázal na rozdíl od Jany nebrečet při krájení cibule.

 

Kuba si myslí, že moře je slané, protože dinosauři plakali, když umírali.

 

Cedrikova logická hádanka „Komu patří trojúhleník“ se stala hitem tábora. Iva si již několikrát mylně myslela, že ji vyřešila.

 

PÁTEK 2.8.

Němci pravděpodobně chtěli rozsáhlý problém, který má Vysočina s kůrovcem vyřešit požárem lesa, ale Luboš jim to překazil.

 

Bradavice navštívil známý zpěvák Vojta D. Svoji identitu se mu úspěšně podařilo tajit po celou dobu svého pobytu.

 

SOBOTA 3.8.

Co se dělo po návratu domů:

  • Hagrida překvapilo, že některé spotřebiče u něj doma potřebují elektriku i v době, když on doma není a při úklidu ledničky litoval, že vypnul hlavní jistič.
  • Sinistra Vektorová si doma na půdě rozvěsila všechny stany a chystá se na ně použít jakési přísně tajné kouzlo.
  • Několik studentů si z Prasinek přivezlo zakázané předměty proměněné ve vši.
  • Profesorka McGonagalloválová si nechala vytrhnout zub, který v pátek bolel Adama.
  • Jana a profesorka Prýtová si přivezly rýmu.