Splutí Orlice

Dvanáctka se vydala na splutí Orlice.